קמפיין הכפלת תרומות

אנו נכפיל את כל התרומות שמתבצעות באתר עד לתאריך ה-19.9, עד סכום של 100,000 ש"ח. מוזמנים ללמוד עוד על עמותות ותרומות אפקטיבות, לעיין במחקרים של העמותות שהשתתפו בתכנית המחקר, ולתמוך באלו שהרשימו אתכם.