מחקר הערכה 2022/23

בשנת 2022/23 הפעלנו את מחזור הפיילוט של תכנית המחקר של מקסימום אימפקט. לאחר סיום המחזור ביצענו מחקר הערכה מקיף המנסה למדוד את רמת האפקטיביות של התכנית באספקטים שונים, ולזהות היכן אנו יכולים לשפר את התכנית בהמשך.

כחלק מסטנדרט השקיפות הגבוה שלנו, אנו שמחים לשתף את הציבור במחקר המלא ובמסקנותיו העיקריות. אנו מזמינים אתכם לעיין בעיקרי הדברים ולקרוא את הדוח המצורף. למען פרטיות המשתתפים, מסד הנתונים לא ישותף באופן פומבי. 

אנו מודים לכל המשתתפות והמשתתפים בתכנית על כך שהקדישו מזמנם באיסוף הנתונים למחקר הנוכחי.

תקציר מנהלים

תוכנית מקסימום אימפקט הוקמה על מנת להגביר מודעות ולהטמיע מחקרי עלות-אפקטיביות בפילנתרופיה מבוססת נתונים בישראל. במהלך תכנית הפיילוט שיתפנו פעולה עם 21 עמותות מקומיות על מנת לבצע ולפרסם ניתוחי עלות-תועלת של תכניות נבחרות המופעלות על ידן.

במסגרת מחקר זה ניסינו לבצע הערכה של התוצאות והאפקטיביות של תכנית הפיילוט שלנו, זאת על מנת לשפר את התכנית בעתיד, לשתף תובנות מרכזיות, ולשמש נקודת השוואה ליוזמות דומות בארץ ובעולם.

במסגרת מחקר זה שילבנו שיטות כמותיות לצד איכותניות (mixed methods analysis), על מנת לקבל תובנות מורכבות אודות הפעילות. בפרט שילבנו שאלונים בינאריים ומספריים לצד ראיונות עומק והערכות עצמיות כדי לנתח את הפעילות שלנו על פני ארבעה מדדים:
1. שביעות רצון של המשתתפים
2. רמת ההצלחה של הכלים השונים שסיפקנו
3. רמת (וכיוון) ההשפעה על העמותות המשתתפות
4. השפעות רחבות על האקוסיסטם.

כדי לשפר את האמינות של מחקר זה שיתפנו פעולה עם צוות מייעץ מטעם מכון המחקר הבינלאומי Rethink Priorities אשר סייעו לנו בבניית שאלוני הסקר של המשתתפים, המשמשים כבסיס הנתונים המשמעותי ביותר בהערכה זו.

שביעות רצון – נמצא רמת שביעות רצון כללית גבוהה ביותר מהתכנית, אשר עומדת בממוצע על 8.2 מתוך 10. ציון ה-Net promoter score היה גבוה אף הוא ועמד על 48.

רלוונטיות של הכלים השונים – מצאנו כי החלקים החשובים ביותר להצלחת המשתתפים היו ליווי וסיוע פרטני של חוקר/ת צמודים, מתן מענקי מחקר התחלתיים וקביעת דדליינים קשיחים לחלקים שונים במחקר. באופן מפתיע, תמריצים כספיים כמו מתן פרס לעמותות מצטיינות והקצאת משאבים להכפלת תרומות נמצאו כפחות חשובים לתכנית.

השפעה על משתתפי התכנית – סך הכל, נמצאו השפעות חיוביות מובהקות על יכולות מחקריות, השקעה בפעילות מדידה והערכה וקבלת החלטות בטווח הקצר. עוד נמצאה נכונות גבוהה להמשיך ולהטמיע הערכות אפקטיביות בהמשך פעילות העמותה. מנגד, מצאנו שונות גבוהה בנכונות של העמותות לבצע שינויים מהותיים בעשייה בעקבות מסקנות לגבי רמת האפקטיביות של העשייה שלהן.

השפעה על האקו-סיסטם – על אף שכן ראינו עלייה משמעותית בהגשת בקשות מימון מבוססות נתונים של המשתתפים שלנו, הדבר לא מראה על שינוי בהלך הרוח הכללי. אנו מאמינים כי נדרשת עבודה נוספת ובפרט הרחבת הפעילות שלנו באמצעות הרצת מחזורים נוספים על מנת לראות שינוי בפועל בבחירת הקצאות המשאבים בתוך המגזר השלישי על סמך המחקר שלנו.

סך הכל, אנו למדים מהפיילוט כי תכנית המחקר שלנו הצליחה מעל למצופה ומציגה תוצאות מבטיחות לגבי העתיד. בהינתן מימון מספק אנו נבחר להמשיך בביצוע התכנית, עם ההתאמות הנדרשות בהתאם לממצאים של מחקר זה. 

אנו בוחרים בשלב זה להשקיע בשיפור שני אספקטים עיקריים – ראשית, עלינו לחדד את המסר שלנו על ההשפעה המיידית של מחקר על גיוס כספים לעמותות משתתפות. יש לדייק את העובדה כי זהו תהליך ארוך טווח אשר אינו בהכרח בא לידי ביטוי בטווח הקצר. 
שנית, אנו נמשיך בבניית שותפויות ארוכות טווח עם שותפים נוספים באקוסיסטם הפילנתרופי בישראל, על מנת להגדיל את ההוליסטיות ומתן הערך של התכנית שלנו, תוך השקעת משאבים רבים יותר במעורבות התורמים בפועל.

 

לקריאת המחקר המלא היכנסו לקישור הבא
דילוג לתוכן