Sentient

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

תעשיית המזון מן החי מביאה ליחס אכזרי למספר עצום של בעלי חיים ברחבי העולם. תעשיית השחיטה בפרט מהווה את אחד מגורמי הסבל המשמעותיים ביותר בעולם כאשר עשרות מיליארדי חיות יבשה מתים במסגרתה מדי שנה, וכנראה יותר מטריליון חיות ימיות במסגרת דגה וחקלאות ימית. מטרת ההתערבויות של סנטיאנט היא הגדלת הגדלה ויצירת תוכן עבור דיון סביב בעלי חיים ועבור קידום שינוי מוסדי בנושא זה.

.

מה העמותה עושה?

סנטיאנט יוצרים ומשתפים כלים ותוכן הנוגעים לאקטיביזם לצמצום האכזריות בתעשיית המזון מן החי. העמותה עורכת חקירות סמויות ומפרסמת קמפיינים ייחודיים ברחבי העולם תוך יצירה ושיתוף של התוכן במדיה החברתית ואמצעי תקשורת אחרים. היחודיות של סנטיאנט מתבטאת בשימת הדגש על סבלה של החיה כאינדיבידואל. הם עושים זאת באמצעות שיטות צילום חדשני, פרסום בעיתונות עולמית ומקומית ויצירת קמפיינים ממומנים ברשתות החברתיות וברחבי הרשת

מה עלה במחקר?

במחקר הנוכחי נעשה ניסיון לבדוק את ההשפעה העודפת של הסרטונים מנקודת מבט אינדיבידואלית, כפי  שמקדמת העמותה, אל מול סרטונים אחרים להעלאת מודעות. המחקר מצא כי כל סרטון, אשר עלותו הממוצעת היא כ-$62 הביאה לעלייה של יותר מ-19% בסיכויי המעבר לאורח חיים צמחוני, עלייה הגדולה יותר מפי 2 בהשוואה לסרטונים הקיימים. בהקשר זה העירו השופטים כי קשה לגזור מכך מעבר בפועל לצמחונות, לכך נדרשת בדיקה חוזרת בטווח הארוך. במונחי אימפקט, עליית שיעור הצמחונים מתורגמת לחיסכון שנתי ממוצע של יותר מ-826 ק"ג במוצרי בשר ועוף ומעל 480 ק"ג דגה, חיסכון בעל ערך רב הן במונחים סביבתיים והן במונחי סבלם של בעלי חיים

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

העמותה נשענת על גורמי מימון פילנתרופיים בלבד, כאשר ב-2022 100% מהכנסותיה התקבלו מתרומות. אנו לא צופים סכנה כי סנטיאנט עמותה "עשירה מדי" – לשם הדגמה בשנת 2022 הוצאותיה עלו על הכנסותיה בכ-$2000. לפי ההערכות שקיבלנו מסנטיאנט, השקעה שנתית של $105,000 על פני השנתיים הקרובות תאפשר להגיע למאות מיליונים פרטים נוספים עם תוכן המשלב מסרים "טבעוניים" ויראליים לצד חומרי מחקר מעמיקים.

דבר העמותה

״אנו מקדישים את חיינו למלחמה בפשעים נגד בעלי חיים. המטרה שלנו היא להעביר ולפרסם ידע משמעותי עבור פעילי זכויות בעלי חיים ולקדם תפיסת עולם שמכירה במודעות של בעלי החיים, כמו גם באכזריות הקיימת בתעשיית המזון מן החי והתרופות. אנו משתפים פעולה עם ארגונים שונים ברחבי העולם לפעילויות משותפות ומטמיעים עולם מושגי המדגיש את סבלם של בעלי החיים בתעשייה העולמית.״

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו. 

דילוג לתוכן