ידיד לחינוך

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

בעוד כעשור יחיו בישראל כ- 1.6 מיליון זקנים. לאדם בן כ-65, הפורש מעבודתו, צפויות כ-20 שנות חיים נוספות בהן עליו למצוא דרכים לשמור על בריאותו ועל תפקודו, ולמלא את הזמן הפנוי שנוצר לו. עיקר הפעילות המוצעת כיום בתחום היא בהצעת פעילויות פאסיביות, בהן הגמלאי צורך תוכן באופן פסיבי. היקף הפעילות האקטיבית, בהן הגמלאי.ת יוזם ויכול להביא לידי ביטוי את הידע ואת הניסיון שצבר זניח בלבד. לגמלאים יש ידע, ניסיון חיים, ניסיון מקצועי, בגרות ותבונה אותם צברו במהלך חייהם. את כל אלה יחד עם יכולת הכלה, סבלנות, אמפתיה, הקשבה, רצון לתרום לחברה, בריאות טובה וזמן פנוי, ניתן לנתב למערכת החינוך אשר זקוקה לסיוע של תומכי הוראה לצד צוותי ההוראה.

מה העמותה עושה?

'ידיד לחינוך' מתמחה ברתימה, חיבור, הפעלה, הדרכה וטיפוח גמלאים מתנדבים בתפקידם כתומכי הוראה במערכת החינוך ובהיותם חלק מקהילות מקומיות של אזרחים ותיקים מתנדבים. פעילות המתנדבים במערכת החינוך נעשית במסגרת המיזם הלאומי שמוביל משרד החינוך באמצעות אגף תומכי הוראה. פעילות  'ידיד לחינוך' נעשית כחלק ממעטפת שמעמיד 'ידיד לחינוך' לטובת המתנדבים ובהובלת הרכזים והרכזות היישוביים שהם עצמם אזרחים ותיקים מתנדבים. נכון להיום ב'ידיד לחינוך' מתנדבים אלפי אזרחים ותיקים המשולבים ב-650 בתי ספר בכ-45 רשויות מקומיות בהתנדבות, לצד  מתן פעילויות פנאי, גיבוש חברתי, למידה והעשרה כחלק מההשתתפות בקהילת המתנדבים.

מה עלה במחקר?

במחקר עלה כי מתנדבי ידיד לחינוך מדווחים על רמות גבוהות יותר של אנרגיה ושביעות רצון מהחיים, שיפור בתפקוד הגופני ועל פחות קשיים פיזיים מהאוכלוסייה הכללית. בקרב מתנדבים לטווח ארוך, משך ההתנדבות קשור באופן חיובי לתפקוד קוגניטיבי, אולם בטווח הקצר דווקא חלה ירידה בתפקוד הקוגניטיבי לעומת האוכלוסיה הכללית. דו"ח שביצעה חברת BDO ב-2019 על תרומת פעילות 'ידיד לחינוך' למשק הישראלי העלה כי מכפיל הפעילות של 'ידיד לחינוך' עומד על 9.6 ש"ח במונחי תרומה למשק הישראלי: כ-7.2₪ דרך חיסכון בתחום הבריאות, כ-1.7₪ בתחום החינוך, וכ-0.7₪ בתחום הפנאי.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

על פי דיווחיה, מימון נוסף יאפשר ל לידיד לחינוך להתפשט לאזורים גיאוגרפיים נוספים בארץ. לפי ההערכות שנעשו, הוספת אזור פעילות גיאוגרפי (כ-800 קשישים בכ-150 בתי ספר) תעלה כ-450 אלף ₪ בשנה. בהינתן הנתונים אנו למדים כי יש מקום למימון נוסף, וישנו פוטנציאל ממשי להגדלת היקף הפעילות של העמותה ממצבה הקיים.

דבר העמותה

תמיכה ב'ידיד לחינוך' נוגעת ישירות בחייהם של עשרות אלפי ישראלים – גמלאים וגמלאיות, תלמידים ותלמידות ומורים ומורות, בכל רחבי הארץ, ומקדמת את החברה הישראלית בתחומים של חינוך, התנדבות, זקנה פעילה ובריאות. אין בית ספר שלא כדאי לו להיעזר בניסיון החיים של הגמלאים והגמלאיות בתהליך החינוכי, ואין גמלאי שלא רוצה להמשיך לחוד רלוונטי, חיוני, תורם ומשמעותי ולהמשיך להרגיש חלק מהקהילה. לפנינו אתגר גדול מאוד. אנו מאמינים כי תרומת 'ידיד לחינוך' למערכת החינוך, לאזרחים ותיקים ולקהילה, מספקת מענים לצרכים בוערים ולאתגרים גדולים עמם מתמודדת החברה הישראלית והעולם כולו ומזמינים אותך לקחת חלק במסע הזה ביחד איתנו. סאנחנו מבקשים להרחיב שותפויות ולאתר שותפים שמיישירים מבט לצרכים הבוערים של הגיל השלישי ומוכנים לתמוך במיזמים חברתיים שפועלים בשדה הזה.

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.

דילוג לתוכן