תבל בצדק

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

בשנת 2022, תבל בצדק נכנסו לעבוד בחבל מפנדה שבזמביה, מדינה אשר למרות הפוטנציאל האגרונומי העצום שלה – ממשיכה להוות אחת ממוקדי הרעב העולמי. חלקים גדולים בזמביה חווים סבל רב ממצוקת רעב הנגרמת מחוסר הצלחה בגידולים חקלאיים, מחסור במזון ובמים ואחוזי תחלואה ותמותה גבוהים. 

הבעיה אף מחמירה בעונות היבשות, כאשר מרבית משקי הבית נותרים מנותקים ממים לשתייה, להשקייה ולקיום –  מחסור המתגבר עם השינויים האקלימיים של העשור האחרון. גורמים אלו, לצד חוסר ניסיון או ידע חקלאי מתקדם מביאים את התושבים באזור הכפרי למחסור חמור במזון, מים ולסטגנציה כלכלית קשה.

מה העמותה עושה?

תבל מנסה לשפר את חייהם של קהילות כפריות באזורים היבשים של חבל מפנדה בזמביה, להפחתת נטל הרעב והעוני העולמי באזורים הנחשלים. ההתערבות של תבל בצדק כוללת מחד מתן גישה חדשה למים נקיים באזורים הנזקקים ומאידך מתן כלים והנחייה עבור שיפור היכולת החקלאית והפריון, האוריינות הפיננסית וביצירת מוסדות קהילתיים באזורים הכפריים. ההשפעות המרכזיות אותה מנסה העמותה לייצר הן הפחתת עוני באמצעות שיפור בהכנסות החקלאים, מיגור רעב ויצירת שיפור תזונתי, והבטחת זמינות  מי שתייה לאורך זמן במוקדי פעילותה

מה עלה במחקר?

במחקר עלה כי 13% מהמשתתפים בתכניות החקלאיות עשו את המעבר לטכנולוגיות מתקדמות יותר המוכחות כמגדילות פריון חקלאי. בנוסף כ-12% מתושבי הכפרים המטופלים דיווחו על שיפור במקורות המים הזמינים להם בעקבות כניסת העמותה. סה"כ נמצא כי העלות להוספת מוטב בתכנית החקלאות הייתה כ-$15 (ו-$3 אם מתייחסים לתא המשפחתי כולו). בנוסף נמצא כי תבל בצדק הצליחו לאפשר גישה למים נקיים עבור בין 0.6 ל-2.5 דולרים לכל מוטב.

צוות השופטים העירו כי המסקנה הסופית לא התבססה על השוואה מלאה של המצב לפני ואחרי התכנית, דבר שמקשה על קבלת המסקנה באופן מלא, והציעו מחקר המשך על בסיס העבודה המרשימה שכבר נעשה כדי לבדוק את התוצאות ארוכות הטווח.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

לפי הנתונים הכספיים והתכנית האסטרטגית שהציגו, יש לתכנית של תבל בצדק בחבל מפנדה מימון יציב לשישה חודשים נוספים של פעילות בכל תקופת זמן. לפיכך, לא קיים חשש ממשי מסגירת התכנית או הפסקת פעילות העמותה בטווח הקצר. מימון נוסף ישמש את התכנית לשתי מטרות מרכזיות – הגדלת טווח הביטחון של קיום התכנית לפרקי זמן ארוכים יותר של שנה, והרחבת הפעילות של תבל בחבל מפנדה לשני מוקדים נוספים. $500,000 יוכלו לשמש את תבל להקמת מוקדים נוספים של חינוך חקלאי וקדיחת בארות מים, לצד העמקת הפעילות בנושאים כמו חינוך לאוריינות פיננסית, לימוד טכנולוגי ותכניות מנהיגות לנוער בכפרים.

השופטים ציינו כי קיימות בספרות המקצועית עדויות מעורבות בנוגע ליעילות של תכניות מסוג זה, כאשר הצלחתן תלויה בהקשר ובטיב התכנית, ועל כן הנתונים העתידיים שיאספו נחוצים להבנת השפעת תרומה לתכנית.

דבר העמותה

"באמצעות שכפול והרחבת המודל המוצע בזמביה, תבל בצדק שואפת להגיע להשפעה מעמיקה יותר על קהילות כפריות במדינות ה-Global South.  לצד עבודת השטח המרובה אנו בונים רשת קשרים עם גורמים באקדמיה, בממשלה ובארגונים מקומיים נוספים. אנו מאמינים שצעדים אלו יכולים לזרז שינוי אמיתי בגישה ובאסטרטגיות הטיפול בחקלאיים במדינות אלה.  החל מנקודת ההתחלה, בה סייענו לכפר בודד בנפאל הכפרית לפני שנים רבות, עבודתנו גדלה עד כדי סיוע ליותר מ-50,000 תושבי כפרים ברחבי המזרח ואפריקה."

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.