קו לעובד

tag-01
Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

כיום מועסקות בישראל כ-60,000 עובדות סיעוד כשלמעלה מ- 80% הן נשים. כ- 10,000 מתוכן נמצאות ללא אשרת עבודה בסיעוד, אף שכולן הוזמנו על ידי מדינת ישראל ונכנסו אליה באופן חוקי כשהן מחזיקות באשרת עבודה. העסקתם ומיצוי זכויותיהם של עובדי הסיעוד מצויה במצב קשה ביותר – העובדים עובדים 24 שעות ביממה. עקב התלות של המעסיק בעובד הסיעודי קיים קושי מובנה במימוש זכויות בסיס כמו חופשה, מחלה וימי מנוחה. עקב אי-הסדרה חוקית ישנו מצב של שוק פרוץ בו פועלות חברות כוח אדם למטרות רווח על גב המהגרות.

מה העמותה עושה?

 התכנית מסייעת למיצוי זכויות משפטיות של מטפלות ומטפלי סיעוד, וקבלת פיצויים לעשרות אלפי מהגרי/ות עבודה בישראל. בהקשר זה, הפער העיקרי בו עסק המחקר הינו ייעוץ וליווי בביהמ"ש במיצוי זכויות קוגנטיות בסיום עבודה כגון גמל, פיצויים, הבראה, פידיון ימי חופשה וחישובם. קו לעובד מסייעת לעובדות ועובדים למצות את זכויותיהם בשיתוף פעולה ותמיכה של סיעת צדק חברתי בהסתדרות.

מה עלה במחקר?

בניתוח האפקטיביות של תכנית הסיוע לעובדות בתחום הסיעוד התמקדנו בניתוח ההשפעה של ההחזרים שקיבלו המטפלות בעזרת הסיוע המשפטי של קו לעובד בשנים 2019 עד 2022. עולה  כי כל שקל שהושקע בתכנית הניב החזר בדמות תשלומי העברה לעובדים בגובה של כ-34.8 ש"ח (20 מיליון ש"ח סה"כ). 75% מהפונים דיווחו כי היו חסמים שמנעו מהם לקבל את כספם ללא סיוע קו לעובד וכמעט כל הפונים דיווחו כי הכסף הופנה למטרות העברה וחיסכון למשפחותיהם במדינות נחשלות. במובן זה בחרנו לייחס לתכנית מהגרי העבודה של קו לעובד רובד אימפקט נוסף, בהיותו אמצעי לחלוקה מחדש של משאבים למדינות נזקקות. הערכת המומחים מצאה כי לאחר התחשבות בממצאי הסקר, יחס העלות-אפקטיביות המתוקנן עומד על כ-14 ש"ח לכל שקל (יחס מרשים, אך נמוך מזה שהוצע במחקר).

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

מניתוח הגירעונות התקציביים של התכנית עולה כי התכנית נכון לזמן זה נמצאת במצב של מימון-חסר חמור. נכון לשנת 2023 הצליחה התכנית לגייס מימון לפחות מ-15% מהוצאותיה הצפויות. בשל העובדה שהתכנית נמצאה כאפקטיבית באופן יחסי בשנים שנחקרו, אנו מאמינים כי מימון נוסף לתכנית הסיעוד של קו לעבוד בסדר גודל של חצי מיליון עד מיליון ש"ח כבר בתקופת הזמן המיידית יכולה להיות תרומה אפקטיביות במיוחד.

דבר העמותה

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו. 

דילוג לתוכן