קאמבק

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

שיעור ה"רצדיביזם" או "מועדות" (אסירים משוחררים החוזרים לפעילות עבריינית ומאסר בחמש השנים שלאחר השחרור) בישראל עומד על כ-40%, באופן שאיננו משתפר ב-20 השנה האחרונות. מדינות שונות בעולם הפחיתו את שיעורי המועדות שלהן בעשרות אחוזים בזכות מערכות שמקדמות הליכי שיקום אסירים לפני ואחרי השחרור. בכל שנה משתחררים כ-7,000 אסירים פליליים בישראל. נכון לשנת 2020 העלות המוערכת של החזקת אסיר מגיעה לכדי 226,270 ₪ לשנה. כאשר מתייחסים לנזק הכולל למשק מפשיעה ומהיעדר השיקום, העלות של כל אסיר שחוזר לכלא נאמדת בכ-3.1 מיליון ש"ח. מעבר להשלכות החברתיות הקשות, נראה כי מבחינה כלכלית גרידא קיימת הצדקה לשיפור מהותי בשירותי שיקום האסיר הקיימים כיום.

מה העמותה עושה?

עמותת "קאמבק" שמה לה למטרה לאפשר לעוברי חוק לחזור לחיק הקהילה כאזרחים יצרנים ושומרי חוק. תכנית "ריסטרט" שנחקרה במחקר זה פועלת עם אסירים משוחררים באמצעות תכנית הוליסטית ואישית הפועלת בארבעה שלבים מישורים עיקריים : הסדרת חובות ומיצוי זכויות, מתן כלים לאיתור עבודה ושילוב בתעסוקה, ליווי אישי ליציבות תעסוקתית לאחר מכן, וסיוע בקידום מקצועי ואישי בתקופת השיקום ואחריה. לצד העבודה השיקומית-הוליסטית, פועלת העמותה למען ביסוס והובלה של קהילה מקצועית בתחום השיקום לעוברי חוק, וכן למען קידום שינוי במדיניות הציבורית בנושא.

מה עלה במחקר?

נכון למחזורים שנבחנו עד 2022, אחוזי ההצלחה של קאמבק במניעת רצידיביזם גבוהים במיוחד. שיעורי החזרה למאסר של משתתפי התכנית עומדים על 2.5% לעומת 40% באוכלוסייה הכללית של אסירים משוחררים. עוד נמצא כי משתתפי התכנית השתפרו בתעסוקה באופן משמעותי – כאשר נמצא הסתברות גבוהה יותר בקרב המשתתפים בסיכויים להיות מועסקים לעומת קבוצת הביקורת, וכן עלייה ברמות השכר. לבסוף, במסגרת המחקר נעשו חישובי עלות-תועלת של התכנית למשק הישראלי (על בסיס הערכת אגף תקציבים ב-2016) ונמצא כי עבור כל שקל שיושקע בתכנית צפויים להיחסך כ-200 ש"ח למשק. השופטים העירו שהמספר מבטיח, אך למציאת החיסכון הפוטנציאלי האמיתי נדרש למדוד רצידיביזם ותעסוקת המשתתפים גם בטווח הארוך.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

המחקר מצביע על מקום פוטנציאלי למימון נוסף עבור פעילות העמותה ותכנית ריסטרט בפרט. ראשית, מהמחקר עולה שלא קיימים עודפי כספים בחשבון השוטף של העמותה, על כן קיימת נחיצות בשמירת המימון לפחות ברמתו הנוכחית בשנים הבאות. בנוסף, נראה שקיים מקום להגדלת היקף התכנית. בהינתן שניתן יהיה לשמור על רמת אפקטיביות דומה, נראה שישנו קהל גדול של אסירים משוחררים שאינו מקבל מענה מספק מאף גורם קיים ולכן קיים ביקוש בשוק לפעילות והגדלתה. לבסוף לפי ההערכות הכספיות שקיבלנו מצוות העמותה נראה כי קיים צפי לשיפור יחס העלות-אפקטיביות של התכנית עם גדילתה. וכך, הגדלת היקף התכנית פי 5 צפויה להפחית את העלויות בכ-20% למשתתף.

דבר העמותה

אנחנו כחברה נבחנים ביכולת שלנו לקבל את האחר, ועל אחת כמה וכמה את החלקים האפלים ביותר שלנו. הדחקת והדרת האסירים המשוחררים מוסיפה למעגלים הכאב והסבל של כלל הקהילה. בלית ברירה רבים מעוברי החוק חוזרים לעסוק בפשיעה על מנת להתקיים ברמה הבסיסית ביותר: קורת גג ופת לחם. אנחנו בקאמבק מעיזים להסתכל לחצר האחורית של החברה שלנו להושיט יד לתוך האפלה ולהוציא אותם לחירות כאזרחים יצרניים לטובתם ולטובת הקהילה. הרווח שלהם, הוא הרווח של כולנו.

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.

דילוג לתוכן