פעמונים

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

חוסן כלכלי הוא צורך חיוני של כל אדם ומשפחה בישראל ומהווה מפתח לחיים טובים, עצמאיים ומשגשגים. פערים בידע ובאוריינות פיננסית מאפיינים חלקים נרחבים בציבור, והמשמעות היא שגם אנשים עם הכנסה גבוהה מתקשים לחיות באיזון כלכלי. בסקרים שנערכו מטעם הארגון נמצא כי 70% מהישראלים דיווחו שיתקשו לעמוד בהוצאה חד-פעמית בגובה הכנסתם החודשית, וכ-20% אינם מצליחים לחסוך כלל. האתגר מורכב אף יותר בקרב אוכלוסיות מוחלשות, כאשר 20% מהישראלים דיווחו כי נמנעו בשנה האחרונה מצריכת מזון בסיסי או תרופות בשל המציאות הכלכלית המורכבת במשקי הבית. בשנה האחרונה (2023) נרשמה עלייה של 39% בפניות לבקשת סיוע מארגון פעמונים המצביעה על עלייה בביקוש לסיוע בתחומי האוריינות הפיננסית בישראל.

מה העמותה עושה?

לב הפעילות של פעמונים, אותה חקרו במחקר זה, הינה תכנית הליווי האישי לשיקום כלכלי למשפחות, בה הארגון מספק מערך שיקום והדרכה למשפחות המצויות במשבר כלכלי, באמצעות ליווי אישי וייעוץ ממוקד על ידי צוות מתנדבים. זאת לצד תכניות נוספות כמו הרצאות לחינוך פיננסי בבתי ספר ולקהל הרחב. הארגון מונה מעל ל-3,000 מתנדבים המסייעים פרטנית ל-12,000 משפחות בשנה ומספק מידע לכמעט 700 אלף ישראלים בהרצאות ובדיגטיל.

מה עלה במחקר?

המחקר מצא שמשק הבית החציוני שקיבל ליווי אישי מצוות פעמונים חווה שיפור שנתי במאזן בגובה 16,920₪ בשנה. השפעה זו נשמרה לאורך כל תקופת המחקר (4.5 חודשים בממוצע), ללא ירידה משמעותית בעוצמתה בתקופה הנחקרת. ניתן לצפות כי להתערבות אכן יש פוטנציאל להשפעה משמעותית גם בטווח הארוך יותר. בהתבסס על הממצאים, אנו מעריכים כי תרומה של 1,000₪ לפעמונים צפויה להיתרגם לשיפור שנתי של 1,900₪ במאזן משק בית (או 1.1% מהכנסתם),המורכבת מתוספת של 1,170₪ בשנה בהכנסות משק הבית וירידה של כ-720₪ בהוצאות השנתיות.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

פעמונים מסרה תכנית מפורטת לגבי פיתוח של מערכת CRM חדשנית המיועדת  לייעול פעילותה בשנים הקרובות. העמותה לא מתכננת להשתמש במימון נוסף כדי להגדיל את כמות המשפחות שתלווה, ולכן האימפקט של תרומות נוספות תלויה במידה בה מערכת ה-CRM החדשה תעזור למשפחות הקיימות. אנו ממליצים להוסיף עניין זה לסל השיקולים בעת מתן התרומה לעמותה בטווח השנתיים הקרובות, עד ניתוח נוסף בנוגע לאפשרות הגדלת מספר המשפחות המקבלות ליווי.

דבר העמותה

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו. 

דילוג לתוכן