אחרייטק – עמותת בוגרי 8200 ו"אחריי!"

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

הנתונים כיום מצביעים על פערים גדולים בחינוך בכלל, ובהכשרה הטכנולוגית בפרט בין המרכז והפריפריה (הגיאוגרפית והחברתית). ה-OECD מצא שהפערים בהישגים בין תלמידי תיכון מרקע כלכלי-חברתי חלש לגבוה הם מהגדולים בקרב המדינות המפותחות. רק ב-35% מבתי הספר בישראל קיימות מגמות למדעי המחשב, רובן במרכז, עניין שנקבע בעיקר בגלל זמינות מורים מתאימים בפריפריה. התכנית נוצרה מתוך הבנה שהידע והכלים הטכנולוגיים מהווים קפיצת מדרגה משמעותית בהרחבת מערך האפשרויות ובאפשרות ניידות חברתית של בני נוער מהפריפריה.

מה העמותה עושה?

התכנית הנחקרת במחקר זה היא תכנית "אחרייטק" שנעשית בשיתוף עמותת בוגרי 8200 ועמותת "אחריי". התכנית שואפת לקדם שוויון הזדמנויות, מוביליות חברתית ולספק מיומנויות טכנולוגיות ופיתוח אישי לנוער מהפריפריה הגיאו-חברתית בישראל. במסגרת התכנית, נערים ונערות מכיתות י'-יב' עוברים תהליך לימודי שנתי בקבוצות הטרוגניות (וללא סינון) המתמקד בתרגול מעשי של הכלים הטכנולוגיים והיזמיים, בנוסף למעטפת חינוכית, פיתוח Soft Skills והכנה לשירות משמעותי בצה"ל או שירות לאומי בתפקידים טכנולוגים.

מה עלה במחקר?

במסגרת המחקר הנוכחי נבחנה השפעת התכנית בשני היבטים שונים אך משלימים – צפי לגידול ברווחה כלכלית ושינוי ברמת חווית איכות חיים (well-being) בהווה. ההיבט הראשון נמדד על פי הגידול במספר המגיעים לראיון קבלה לתפקידים טכנולוגיים בצבא, והשני באמצעות שאלונים מקובלים למדידת רווחה נפשית. המחקר מצא כי כל 418 ש"ח שהושקעו בתכנית תורגמו לעלייה של 1% במספר המרואיינים, וכל 54 ש"ח שהושקעו בתכנית תורגמו לשיפור של 1% במצבו הנפשי של המטופל. המספר חושב על פי השינוי הממוצע ברמת הוולביינג המדווחת והעלות הכוללת לכל משתתף. השופטים קבעו שבשלב זה התכנית בשלב מוקדם מדי למדידה מהימנה של התוצאות , אך האינדיקציות הראשוניות מצביעות על פוטנציאל קיים שיש לבחון בעתיד לעומק.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

ממנהלי התכנית נמסר כי לאור הביקוש הקיים, התכנית מייעדת לעצמה להתרחב בשנה הקרובה לעשרה יישובים נוספים (35 יישובים סה"כ). לשם כך, נדרשת הגדלת תקציב התכנית בכ-$252,000 נוספים על מנת לעמוד בהוצאות הנדרשות בהרחבת היקף התכנית, כולל הקמת מערכת LMS, ניהול מתנדבים ומנטורים ועוד. נדרש מידע נוסף לקבלת החלטה לגבי פוטנציאל ההשפעה של מימון זה, לאור העובדה שהתכנית עודנה מצויה בשלביה הראשוניים אך עתידה לגדול באופן אקספוננציאלי במספר המשתתפים וההשפעה הכוללת.

דבר העמותה

עמותת בוגרי 8200 הוקמה ומנוהלת על ידי בוגרי ובוגרות יחידת המודיעין והטכנולוגיה 8200. העמותה מתמקדת ביוזמה ותמיכה בפרויקטים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים רב-מגזריים לרבות קידום נטוורקינג פורה בקרב חבריה, יזמות טכנולוגית, תעסוקה בקרב אוכלוסיות בתת-ייצוג וחינוך טכנולוגי. "אחרייטק" הינה התכנית החינוכית-טכנולוגית של העמותה בשיתוף עם עמותת "אחריי!" ומטרתה היא לחולל שינוי ומוביליות חברתית בקרב בני נוער בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, ללא מיון וללא סינון.

"אחריי!" הינה עמותה חינוכית חברתית הפועלת להעצמת תחושת המסוגלות, האחריות והשייכות בקרב נוער וצעירים מכל החברה הישראלית באמצעות דרישה למאמץ, יצירת אתגר וחוויות הצלחה מעצבות המסייעות לבוגרינו להצליח בחייהם בכל דרך שיבחרו, להרגיש חלק מהחברה הישראלית ולפעול למענה. 400 מסגרות פעילות ב-136 רשויות מקומיות, בהן לוקחים חלק 8,700 משתתפים, מכלל חלקי החברה הישראלית בתוכניות העצמה מדן ועד אילת."

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.

דילוג לתוכן