NALA

tag-01
Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

מחלות טרופיות מוזנחות הן מחלות הפוגעות ברבע מאוכלוסיית העולם (1.6 מיליארד אנשים) והן שכיחות בקרב האוכלוסיות העניות ביותר. הרקע המשותף למחלות הללו הוא עוני הכרוך בהעדר של מים נקיים, תברואה והיגיינה, וקיומן כשלעצמו גורם להנצחת העוני. הבעיה בה עוסק מחקר זה הינה היעדר מים לשטיפת ידיים עבור תלמידים ותלמידות בבתי הספר. ב-83% מבתי הספר באתיופיה אין מים זורמים כלל. המחסור במים נקיים בבתי הספר ובקהילה מוביל למגוון מחלות הקשורות בהיגיינה ואף לתמותת ילדים. עם זאת, כמעט בכל בית ספר באתיופיה יש תשתיות מים שנבנו בעשורים האחרונים, אשר אינן פועלות בשל מחסור בתחזוקה.

מה העמותה עושה?

נאלא פועלת למניעת תחלואה באופנים שונים המאפשרים להקטין את תפוצת המחלות, ואף מיגורן. המודל של נאלא אומץ על ידי ממשלת אתיופיה כתכנית לאומית, המוצגת על ידי ארגון הבריאות העולמי כפרקטיקה מומלצת. אחד הפרויקטים של נאלא היא תכנית WASH on Wheels אשר צמחה לאחר שאנשי נאלא גילו כי ב־80% מבתי הספר בקהילות שבהם הם עובדים אין מים, אבל יש תשתיות שבורות שנבנו בעבר על ידי גורמים אחרים. הפתרון היה יצירת ניידת מצוידת לתיקון תשתיות מים בבתי הספר. הניידת מופעלת על ידי צוות מקומי לאחר הכשרה, אשר מתקן את תשתיות מים בבתי ספר בהם קיימות תשתיות לא תקינות, לצד הדרכה והנחיית הצוות המקומי בכל בית ספר.

מה עלה במחקר?

במסגרת המחקר שערכו ד"ר רחל גולן ושחר אבירם נמצא כי בתקופה שבין מאי לדצמבר 2022 חידשה התכנית את גישה למים ב-215 בתי ספר, המוערכים בכ-170,000 ילדים. כל תיקון הוביל לנגישות למים לתקופה של כ-640 ימי לימודים בממוצע. בהתאם לכך, הוערך כי כל דולר שהושקע בפרויקט שווה ערך למתן גישה למים לילד אחד במשך כ-400 ימי לימודים (ולפחות 160 ברמת סמך של 95%). השופטים ציינו כי הספרות מלמדת על קשר ישיר בין היגיינה למניעת תחלואה ושיפור הישגים לימודיים, והתרשמה לטובה מהאפקטיביות ומהמדידה הקפדנית של התכנית. מחקר זה לא העריך את ההשפעה הישירה על תחלואה או על הישגים לימודיים, והשופטים המליצו על הערכה נוספת, על בסיס המחקר הקיים, לכימות ההשפעה הרוחבית של התכנית.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

ביוני 2023 הסתיימה תכנית הפיילוט האחרונה של WASH on Wheels. לאור הצורך והביקוש הקיים לשיפור הגישה למים בבתי ספר באתיופיה, נראה כי קיים פוטנציאל משמעותי להמשך המימון ולהתרחבות הפעילות, הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית. במסגרת הדו"ח מסרה נאלא תכנית המפרטת את המשך פעילותה מבחינה מעשית ופיננסית. נכון להיום הצליחה התכנית לגייס כ-20% מהמימון הנדרש לתכנון המוצע, כאשר מרבית התקציב (כ-$440,000 לשנה) נדרש על מנת להפעיל 4 ניידות שירות לטיפול בתשתיות מים נוספות

 

דבר העמותה

מחסור בנגישות למים נקיים זו בעיה שמשפיעה על מליארדים בעולם. שיפור הנגישות הנה אחת מהמטרות המרכזיות של האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDG 6). עם זאת, נגישות למים דורשת השקעת משאבים משמעותיים.

בשנה הראשונה של פרוייקט WASH on Wheels הוכחנו את ההיתכנות והאימפקט של פרויקט שממנף משמעותית את המאשבים הקיימים ובכך מנגיש מים בשבריר מהעלויות הנדרשות להקמת תשתיות מים חדשות.

נאלא מתכננת להנגיש את הפרויקט בעצמה ודרך שותפים באזורים נוספים באתיופיה ובעולם, על ידי הפעלת רכבים, והכשרת שותפים שיאפשרו תיקון של 80% מהתקלות בעזרת משאבים שקיימים כמעט בכל קהילה בעולם המתפתח.

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.

דילוג לתוכן