מתחשבים

על איזו בעיה העמותה עובדת?

נכון לשנת 2022 במדינת ישראל ישנם קרוב ל- 230,000 משפחות עם ילדים בגיל חינוך ללא מחשב ועוד אלפי צעירים וקשישים מנותקים ממחשבים. לפער הדיגיטלי משמעויות רבות הן בטווח הקצר, כחסם לשוויון הזדמנויות, מוביליות חברתית ושילוב באקדמיה ובשוק התעסוקה והן בטווח הארוך, בהיבטים של פגיעה בפריון הכלכלי הישראלית, עלויות גבוהות למדינה בתחומי רווחה, קצבאות וכד' וכן, שימור פערים חברתיים, תרבותיים וכלכליים. במקביל, במדינת ישראל נרכשים כמיליון מחשבים חדשים כל שנה, כאשר ייצור מחשב הוא הליך מזהם במיוחד הדורש 1.5 טון של מים, 227 ק"ג של דלקים מזהמים ו- 23 ק"ג של כימיקלים ומלווה בפליטה של כ- 422.5 ק"ג פחמן. כאשר המצב כיום הוא כזה בו מחשבים רבים במצב תקין מושלכים מדי שנה על ידי עסקים רבים במגזר הפרטי בישראל. משאבים טכנולוגיים אלו פנויים לשימוש עבור סגירת הפער הדיגיטלי למשקי הבית הזקוקים לכך, תוך הפחתת הפסולת הטכנולוגית בישראל.

מה העמותה עושה?

מיזם מתחשבים אוסף ציוד מחשוב מחברות ומשרדים, משדרגים לשימוש חוזר עבור תלמידים, צעירות ואזרחים ותיקים שידם אינה משגת. כך, בנוסף לצמצום הפער והנגשת כלים דיגיטליים למי שידו אינה משגת, מתחשבים מצמצים את טביעת הרגל הפחמנית ודואגים להציל כ- 200 טון של פסולת אלקטרונית בשנה (משקלם של 6 מטוסי בואינג!). יתרה מכך, את תהליך השדרוג והחידוש של המחשבים מבצעים אנשים עם מוגבלות, קוגנטיבית, פיזית ונפשית, ובכך נוצרת תעסוקה הוגנת לאוכלוסייה אשר נתוני התעסוקה שלה נמוכים ביותר ביחס לכלל האוכלוסייה ומאפשרים להם לרכוש מיומנות וכלים לשילוב בשוק התעסוקה.

מה עלה במחקר?

בשלוש השנים מאז הקמת המיזם, חולקו מעל ל-17,000 ערכות מחשב ו-12,000 נוספות נאספו בשנה החולפת ומצויים כעת בתהליך חלוקה. במחקר נמצא כי עבור כל ערכת מחשב המחולקת, שעלותה הכוללת היא $280 (או כ-1006 ש"ח), יתקבל אימפקט בשלושה רבדים שונים: שיפור ממוצע של כ-5% בהישגים הלימודיים עבור 3.73 תלמידים בממוצע (ממוצע הילדים למשפחה במשפחות המטופלות), נחסכים 362 ק"ג בפליטות פד"ח (18% מהפליטות השנתיות לאדם) ונחסכים $35 למדינה באמצעות מתן תעסוקת לבעלי מוגבלויות וצמצום בסכומי הקצבאות. השופטים העירו כי המידע על עליית ציונים היא הערכה בלבד, ולא מבוססת מציוני התלמידים אשר קיבלו מחשבים במסגרת התוכנית, וכי עלות המחשבים דומה לתועלת המתקבלת.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

ההערכה במחקר הינה כי מימון נוסף של כ-100,000 ש"ח יהווה גורם מפתח בהבטחת התרחבות מספקת להפצה של 12,000 מחשבים נוספים בשנה הקרובה, ולהגדיל את המספרים בשנים שלאחר מכן. מטרת מתחשבים בטווח הרחוק תהיה לעלות בהדרגה עד כדי חלוקת של 50,000 מחשבים בשנה ומעלה. חשוב לציין כי אופק פעילות הארגון מושפע ממספר משקי הבית אשר שאינם מחזקים במחשב בביתם, ויש להתאים את אופי הפעילות בעתיד באם אכן יצליחו בצמצום הפער הדיגיטלי

דבר העמותה

"בעידן הדיגיטלי, שוויון הזדמנויות ומוביליות חברתית, אינם יכולים להתקיים ללא נגישות שווה לטכנולוגיות דיגיטליות וכלים ללמידה עצמאית ולכן, בימינו, הפער הדיגיטלי הוא פער לכל החיים – תלמידים שאינם מקבלים הזדמנות שווה, סטודנטים הנשארים מאחור בעולמות האקדמיה והתעסוקה, ואלפי אזרחים ותיקים הנותרים מנותקים בביתם. מודל הפעולה של המיזם בנוי על פי תיעדוף בראייה לאומית רחבה ובמודל חלוקה מפוקח, שקוף ושוויוני, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והמשרד לשוויון חברתי. זאת, על מנת לוודא כי ערכות המחשב מגיעות לאלו שהכי זקוקים להן"

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו. 

דילוג לתוכן