מרפא לרחוב

על איזו בעיה העמותה עובדת?

לדרי רחוב יש קושי בנגישות לשירותי בריאות. פעמים רבות, ללכת לרופא.ה, זה לא בסדר העדיפויות כאשר יש צורך לדאוג למים, מזון ומחסה. לפיכך, רמת  התמותה והתחלואה גבוהה בקרב קהילת חסרי הבית. החיים ברחוב כוללים קשיים רבים, כל שריטה יכולה להזדהם בקלות בגלל חוסר היגיינה וחיים של הישרדות מתמדת משפיעים על סדר היום והמצב הנפשי של קהילה זו. דבר זה מתעצם בשל קיומה של סטיגמה שלילית של מערכות הבריאות ומחסומים מערכתיים, אשר מונעים מחסרי הבית לגשת ולצרוך טיפול רפואי, או לקבל אותו כראוי לאחר הפניה. 

מה העמותה עושה?

עמותת ״מרפא לרחוב״ היא חלק מתנועת רפואת רחוב העולמית, אשר מנגישה טיפול רפואי וסוציאלי למחוסרי דיור ביותר מ-140 ערים ברחבי העולם. מטרת הפעילות היא לתת מענה לצרכים הרפואיים והחברתיים של מחוסרי הדיור, תוך התמקדות בשיפור מצבם הבריאותי, צמצום פערי הבריאות והגברת הגישה לשירותי בריאות. מתנדבי העמותה לומדים להעניק טיפול במסגרות לא מסורתיות, לפתח את כישוריהם הקליניים ולהשיג הבנה טובה יותר של השפעת גורמים חברתיים וסביבתיים על מצבו הבריאותי של המטופל. עיקר הפעילות של העמותה היא הפעלת סיורים שבועיים של צוותי רפואה בדרום ת"א, בו נוצרים קשרים וניתן ייעוץ וטיפול רפואי ונפשי למחוסרי דיור. זאת בנוסף לימי סקר מרוכזים חודשיים במחנה חירומי למחוסרי דיור בו מבוצעות בדיקות, ומוענק טיפול רפואי נחוץ לדיירים.

מה עלה במחקר?

לאור מגבלות נתונים, המחקר הנוכחי התמקד בשינוי עמדות של הצוות והמטופלים. מהתוצאות עולה כי מחוסרי דיור אשר קיבלו טיפול רפואי מהעמותה מראים אמון גבוה יותר וחשדנות נמוכה יותר כלפי הצוות הרפואיים בהשוואה לקבוצת הביקורת, ונמצא שיפור משמעותי בעמדות הצוותים המתנדבים כלפי מחוסרי דיור ויכולתם לעניק טיפול רפואי. במונחי עלות-תועלת, המחקר הנוכחי התבסס על הערכות של תכניות דומות המתנהלות מטעם סניפי העמותה בארה"ב. על פיהן נמצא כי על כל דולר שיושקע בעמותה ייחסכו למשק כ-$35 באמצעות מניעת הוצאות רפואיות עתידיות שהטיפול בשטח מונע. השופטים ציינו כי על אף נתונים מבטיחים של הפעילות במדינות אחרות, נדרש למדוד את השיפור במצב הרפואי בפועל של המוטבים בישראל.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

מצבה הפיננסי הנוכחי של התכנית דורש מימון מיידי על מנת להמשיך את קיומה. בשלב זה התכנית ממומנת באופן פרטי על ידי המייסדת ותורמים פרטיים אחרים בתקציב אשר אינו מספק עבור הצרכים הרפואיים הנוכחיים של העמותה ביחס למוטבים שלה. הארגון במצבו הקיים תלוי באופן כמעט מוחלט בהתנדבות, דבר אשר מעיב על היציבות שלו לאורך זמן ואך בטווח הקצר. לפיכך, אנו סבורים כי העמותה יכולה לעשות שימוש במימון נוסף בטווח המיידי בגובה של כ-270 אלף ש"ח (המהווים את כלל עלויות הפעילות לשנה נוספת, מבלי להתחשב בהערכת שווי ההתנדבות של רופאים וסטודנטים).

דבר העמותה

טרם נמסר

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.

דילוג לתוכן