מגמה ירוקה

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

ישראל מצויה בין 3 יבשות, דבר הגורם לייחודיות מבחינת מגוון ביולוגי עשיר ומשאבי טבע כמו גז, מלח ועוד. בשל כך צפויה ההשפעה השלילית של משבר האקלים להיות גדולה ומשמעותית יותר למגוון הביולוגי ולמאזן האקולוגי באזורנו מבמקומות אחרים. נוסף על כך, השיח הציבורי בישראל שופע בפופוליזם ופוליטזציה אשר מתעלמת מהשלכות לטווח האורך אשר משפיעות על האקלים והסביבה שלנו ומסכנות את עתידנו. לכן קיים צורך לארגן את הציבור ולגייסם ליצירת שינוי.

מה העמותה עושה?

מגמה ירוקה פועלת לפיתוח מנהיגות סביבתית ויצירת התארגנות והתגייסות קהילתית להשפעה על קבלת החלטות ומדיניות בנושאים סביבתיים שונים בישראל. הקמפיינים של מגמה ירוקה מובלים על ידי בוגרי תכניות המנהיגות שלה באוניברסיטאות בשיתוף פעילים מתנדבים מהמעגל הקרוב של הארגון. כחלק מתהליך ההכשרה מעניקה העמותה כלים תיאורטיים ומעשיים לארגון ואקטיביזם קהילתי, לצד התנסות בהובלת קמפיין בפועל. בין הקמפיינים הגדולים שמוביל הארגון ניתן למנות את המאבק בהרחבת בז"ן חיפה (בו עוסק המחקר הנוכחי), המאבק בהקמת יישובים חדשים בנגב ועוד.

מה עלה במחקר?

במסגרת מחקר זה נאמדה ההשפעה של הקמפיין הגדול ביותר של מגמה ירוקה הפועל מאז 2014 – המאבק בהתרחבות ובזיהום האוויר ממפעלי בז"ן במפרץ חיפה. המפעלים הוכחו כמייצרים סיכונים סביבתיים ובריאותיים קשים הנובעים מזיהום אוויר ומהסכנה הבטיחותית שבעצם קיומם. מגמה ירוקה נלחמה במגוון דרכים בתכניות ההתרחבות של המפעלים והובילה לאחר שנים של מאבק לביטול התכנית המקורית (התרחבות של 220%) ולבסוף ליצירת תכנון לסגירת המפעלים. במונחי מניעת השקעת כסף במפעלים המזהמים ההשפעה של פעילות מגמה ירוקה נאמדה בהפחתה של בין $19.5 ל-$293.4 בתקצוב המפעלים על כל דולר שהושקע בקמפיין. בנוסף, מניעת הרחבת המפעלים מנעה עלייה פוטנציאלית של כ-13% בכמות הפליטות המזהמות של בז"ן בחיפה.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

בשל העובדה שהדו"ח הסופי התמקד בקמפיין קיים ופעיל, אנו מתקשים לתת הערכה חד משמעית למקום למימון נוסף הקיימים בעמותה כולה. במונחי עודף תקציבי אנו מבחינים בניהול תקין, ללא עלייה עקבית בעודף התקציבי לאורך השנים – דבר המצביע על ניצול של התקציב, מבלי צבירה יתרה. ללא מידע נוסף על התכניות העתידיות של העמותה, לא ניתן  להביע עמדה בדבר פוטנציאל עלות-תועלת של תרומה לעמותה. השופטים ציינו כי קיים קושי לגזור ממקרה פרטי על כלל פעילות העמותה. קיימת שונות באפקטיביות של קמפיינים חברתיים, וקשה להשליך מהצלחת קמפיין אחד על הקמפיינים האחרים.

דבר העמותה

מאז 1997, מגמה ירוקה מובילה את המשימה ליצירת סביבה בריאה יותר עבור החברה שלנו. הפעילים שלנו הם הראשונים לדמיין והם הראשונים לפעול לקידום השינוי הזה. מדי שנה, אלפי אלפים של צעירים מרימים את קולם כדי להביא למודעות למשברים המתרחשים מסביב. מקידום הרכבת המהירה מתל אביב לירושלים, להקמת מצעד אקלים שנתי בישראל ועד למלחמה עבור חיפה ללא בתי זיקוק – שנסגרים כעת.

אם אתה מאמין שהאנושות אינה ניתנת להפרדה מהסביבה, אם אתה מאמין שלכל חלק במערכת האקולוגית יש את הזכות לשגשג, אם אתה מאמין שצדק חברתי וסביבתי הולכים יד ביד ואפשר להשיג רק ביחד, תמכו ותרמו עוד היום. תמיכתה במגמה ירוקה היום תעזור להוביל את השינוי למען צדק סביבתי ואקלים בר-קיימא. תמיכתכם תצמיח תנועת אקלים עוצמתית שיכולה, ומצליחה, להשיג שינוי.

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.

דילוג לתוכן