לדעת לבחור נכון

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

תחום המיניות ובייחוד מיניות בריאה הוא תחום מושתק חברתית. במדינת ישראל היום, ובפרט בקרב קהילות מסורתיות ושמרניות אין לנוער וצעירים גישה למידע אמין בנוגע למיניותם.ן. בהיעדר דמויות מבוגרות משמעותיות שיתווכו את הנושא, בני נוער וצעירים וצעירות יפנו למידע בערוץ הנגיש והדיסקרטי ביותר שיש להם – האינטרנט והמדיות החברתיות. רוב המידע אותו הן פוגשות מוטעה ומטעה, לא תואם את המציאות ומלא בסטריאוטיפים פוגעניים אשר עלולים להשפיע לרעה על תפיסת המציאות שלהם בהקשר המיני ולהוביל להתנהגות מינית מסכנת, מסוכנת ובלתי אחראית.

מה העמותה עושה?

העמותה מקדמת  מיניות בריאה ובריאות מינית. העמותה מנגישה מידע אמין ותמיכה בעברית ובערבית לנוער וצעירים. באמצעות שירותי ייעוץ, התערבות בעתות משבר, תכניות חינוכיות והנגשת מידע ברשתות החברתיות וברשת, מספקת העמותה ידע חיוני וליצור שיח חיובי ופורה בנושא התנהגות מינית בריאה ובריאות מינית ברחבי הארץ, עם דגש מיוחד על ירושלים וסביבתה. כמו כן העמותה עוסקת בקידום מדיניות לשינוי מערכתי דרך פעילות ציבורית בוועדות הכנסת ומול מקבלות ומקבלי ההחלטות במטרה להגן על זכויות בתחום הבריאות המינית ולקדם גישה מלאה ומיטבית לשירותי בריאות מינית.

מה עלה במחקר?

בשל האופי המורכב וההוליסטי של פעילות העמותה, היה קושי לייצר הערכה אמפירית של פעילות העמותה. המחקר הנוכחי התמקד בפעילות העמותה ברשתות החברתיות ומצליח  להצביע על מספר השפעות עיקריות של העשייה בנושא. בסקרים שנעשו נמצא כי קיימת השפעה חיובית על עמדות כלפי התוכן הנצרך בנושאי בריאות מינית ועלייה בשביעות הרצון מרמת התכנים בנושא זה בקרב צרכני העמותה מול קבוצת הביקורת, שנחשפה רק לתכנים אלטרנטיביים בנושא. בנוסף, נמצא כי קיימת הצלחה מסוימת בחשיפה לעוקבים של תוכן מהימן וחינוכי בנושא בריאות ומוגנות ביחסים אינטימיים – כאשר כל שקל שמושקע בעמותה מניב בין 35 ל-77 צפיות בתכנים בקרב דוברות עברית, ובין 13 ל-50 בקרב דוברות ערבית.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

נכון להיום לא קיבלנו הערכות מדויקות של הוצאות עתידיות מתוכננות או צפי לשינוי ביעילות העמותה. עם זאת, מבחינת הנתונים הכספיים של העמותה, ניתן להצביע כי העמותה איננה במצב של עודף תקציבי, ואף כי בשנת 2021 נמצאה העמותה בגרעון תקציבי שנתי (אשר מומן ככל הנראה מעודף תקציבי קיים). ניתן לקבוע בזהירות כי העמותה מנצלת את כספיה באופן מלא, ואין חשש מצבירת הון עודף. בנוסף העמותה מציעה מספר אפיקים לתרומות עתידיות ובהם – הגדלת המימון והתקנים בצוות המדיה של העמותה שיעסוק בשיפור והנגשת התוכן בעברית ובערבית, השקעה בקידום ממומן של תכנים להגדלת החשיפה בקרב הצרכנים ועוד. את הפירוט בנושא ניתן למצוא בפרק האחרון בדו"ח המלא.

דבר העמותה

טרם נמסר

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.

דילוג לתוכן