חיבורים 20-80

על איזו בעיה העמותה עובדת?

בישראל 2023 יש כ-1.3 מיליון אזרחים ותיקים – 1 מתוך 3 אזרחים ותיקים מדווח על תחושת בדידות. מחקרים מוכיחים כי הבדידות מהווה זרז לדיכאון, סוכרת, דמנציה ומחלות נוספות ופוגעת משמעותית באיכות חייהם של האזרחים הוותיקים. במחקר האחרון של משרד הרווחה בשיתוף ג'וינט-אשל עולה כי ל-11% מהאזרחים הוותיקים במדינה אין על מי לסמוך בשעת מצוקה ו-16% לא פוגשים אף אדם פנים אל פנים לאורך כל היום. יש לציין שבדידות אני מסתכמת בתחושה סובייקטיבית, אלא עלולה להוביל פעמים רבות לחוסר אונים ברגעים בהם נדרשת תמיכה כמו: החלפת נורה בבית, סיוע דיגיטלי, ליווי לניתוח ועוד.

מה העמותה עושה?

העמותה מפעילה פלטפורמה דיגיטלית המחברת בין מתנדבים צעירים לאזרחים ותיקים בודדים הזקוקים לעזרה בתוך קהילות מקומיות. במסגרת החיבור, הצעירים מציעים התנדבויות פשוטות וגמישות אשר עונות לצרכים קונקרטיים של הותיקים תוך הפגת בדידותם. המיזם מעצים את החוסן הקהילתי ותחושת השייכות של חברי הקהילה ומפחית את רמת הבדידות של הקשישים – בין אם באופן נקודתי או ארוך טווח.

מה עלה במחקר?

במחקר עלה כי האזרחים הותיקים דיווחו על ירידה ברמת הבדידות המדווחת שלהם בטווח הקצר עקב הסתייעות בשירותם של 20-80. בפרט, באמצעות סקירת המשתתפים נמצא כי 78% מהאזרחים הוותיקים העידו כי השימוש בשירות משפיע לטובה על איכות החיים שלהם ו-58% העידו על הקלה משמעותית בתחושת הבדידות. לפי אמידות קיימות של העלות של קשיש בודד למשק,  ההערכה היא כי צמצום הבדידות בשיעור זה חוסך למשק $61 על כל השקעה של $1 בתכנית זו. אך על מנת להצדיק זאת נדרש להראות שהשינוי בבדידות משתמר גם לטווח הארוך. השופטים קבעו כי למרות שבטווח הקצר הארגון מצמצם בדידות, זיהוי האפקט החברתי יושג רק במדידת הטווח הארוך.

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

20-80 מדווחים על שתי כיווני צמיחה מרכזיים – האחד הוא הגדלת נפח הפעילות לרשויות נוספות והשני הוא שיפור רמת העלות-אפקטיביות באמצעות הטמעת שיפורים טכנולוגיים. בפרט, הארגון מעריך שניתן יהיה להקטין את העלות הקיימת לחיבור יחיד (העומד על 95$) לסכום של כ-47$ ע"י פתיחת 2 קהילות נוספות ובכך הגדלת מס' הפניות. בהינתן הפיתוחים הטכנולוגיים שהם מציעים צופה הארגון הורדת העלות הממוצעת לחיבור לכ-10$ תוך שנה משיווק המוצר הטכנולוגי החדש בפומבי. לפיכך, אנו סבורים שקיים פוטנציאל בהגדלת המימון לעמותה, בפרט באמצעות שיפור יחס העלות-אפקטיביות בהתבסס על קיומן של עלויות שוליות נמוכות יחסית.

דבר העמותה

"החזון של 20-80 הוא להיות הדרך שבה אזרחים ותיקים וצעירים נפגשים במטרה להעצים את הקשרים הבין דוריים בחברה הישראלית. החיבור הבין דורי הולך ונחלש ברגע שאנחנו מאבדים את סבא וסבתא מכיוון שהמעגלים שלנו בעיקר מכילים אנשים בגילאים הקרובים אלינו. החיבור מחדש מביא איתו ערך חדש לשני הצדדים ומעצים את היכולת שלנו להיות אמפטיים וקשובים יותר לדורות הקודמים. בזכות 20-80 אפשר להיפגש מתי שמתאים, ללא מחויבות, בצורה גמישה, וליד הבית – בצעדים קטנים אנחנו עושים הבדל גדול עבור כל חברי הקהילה המעורבים במשימה שלנו. הקסם שלנו הוא הפשטות והיכולת לצמוח ולשכפל את המודל לקהילות רבות בזכות הטכנולוגיה. כבר הוכחנו שהצורך קיים והאימפקט מדהים, עכשיו רק נשאר לנו להמשיך ולשכפל את 20-80 לכל קהילה בישראל."

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו. 

דילוג לתוכן