הפורום הישראלי לאנרגיה

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

היערכות לשינויי האקלים דורשת מעבר מהיר ומיידי לאנרגיות מתחדשות, ובהתאם הגדיר משרד האנרגיה יעדי ייצור של 30% אנרגיה מתחדשת עד שנת 2030, ויעד ביניים של 20% עד 2025. כדי להגיע ליעדים אלו מנהל התכנון קבע מדיניות לניצול מקסימלי של השטחים הבנויים לטובת ייצור האנרגיות המתחדשות וזאת ע"מ לשמור על השטחים הפתוחים. כיום, פוטנציאל היצור הסולארי על גגות בבנייני מגורים משתופים הוא 4,534 מגה-וואט, אשר יכולים לתת מענה לכ-27% מצרכי האנרגיה הנדרשים במדינת ישראל. פוטנציאל ייצור החשמל בישראל גבוה מרוב מדינות אירופה, הודות לשעות השמש הרבות שיש בישראל. עם זאת, שיעור בעלי הגגות הפרטיים הבוחרים להתקין מערכות סולאריות הינו מזערי, ועומד על פחות מ־0.5%.

מה העמותה עושה?

מטרת הפורום הישראלי לאנרגיה הינה מיצוי פוטנציאל ההתקנות הסולאריות על גבי בניינים משותפים. מיזם "שמש לכולם" של הארגון מנסה למצות את פוטנציאל ההתקנות והציב לעצמו יעד של הגעה ל-1000 בניינים בחמש השנים הקרובות. כדי לקדם התקנות סולאריות בבניינים משותפים התכנית מנגישה ידע וכלים בתחום האנרגיה כמו גם בתחום הארגון הקהילתי. התכנית מפעילה מערכי הסברה, ליווי התהליך הקהילתי בבניין להגעה להסכמה על התקנת מערכת סולארית, ייעוץ כלכלי ומשפטי, חיבור חברות התקנה ועזרה בבחירה שלהן,  וליווי בקבלת החלטה על השימוש ברווחים. מעבר לקהל יעד זה, העמותה עוסקות בקידום מדיניות מול מקבלי החלטות במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות, ליווי רשויות בקידום מהלכים לעידוד התקנות בקרב התושבים, ומחקר לפיתוח כלים ומתודולוגיה, אותם יהיה אפשר להנגיש לכל מי שרוצה לקדם התקנות סולאריות בבניינים מגורים. 

מה עלה במחקר?

במחקר נמצא כי פעילות העמותה (באמצעות השתתפות באסיפות דיירים בנושא) משפיעה על שינוי עמדות של בעלי הדירות ביחס למוכנות להתקנה פאנלים סולאריים. במסגרת המחקר עלה כי לכל דולר שנכנס לעמותה יש פוטנציאל להפחתת פליטה בגובה של 10.98 קילו פליטות פד"ח בשנה כאשר מחשבים את האפקטיביות פר אסיפות הדיירים ובסה"כ יופחתו 4.7 טון בשנה פר על כל מערכת סולארית שהותקנה. בהקשר זה צוות השופטים ציין שבשלב זה קיים חוסר בראיות הקושרות בין השינוי בעמדות להתקנה בפועל (מלבד מדגם קטן של משקי בית שכבר התקינו). במונחי השפעות חיצוניות, המבטאות ערך כספי של אובדן רווחה בריאותית מפליטת מזהמים וממפגעי סביבה שונים, נמצא כל אסיפת דיירים עשויה לחסוך למשק כ-1,299₪ בשנה וכל מערכת סולארית כ-8,460₪ בשנה. 

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

2022 הייתה שנת הפעילות הראשונה של הפורום הישראלי לאנרגיה במיזם הנחקר במסגרת זו, לפיכך יש לנתח בזהירות את הממצאים שלו. מבחינת ביקוש, אנו צופים כי הביקוש להתקנות גגות סולאריים ילך ויגדל בשנים הקרובות – זאת לאור הצבת היעדים של משרד האנרגיה על שימוש של 30% באנרגיה מתחדשת עד שנת 2030. מבחינת השינוי ביעילות עם הצמיחה הציעו חברות הפורום תכנית של מעבר לדיגיטציה של תהליך העבודה, דבר שיוריד את שעות העבודה הנדרשות ושיפור העלות-אפקטיביות לפיכך. לצורך כך תידרש השקעה של 450,000 ש"ח נוספים. אנו רואים הצדקה בטענה שהדבר ישפר את תהליך העבודה, אולם להערכתנו נדרשת לראות עלייה בביקושים לפני השקעה בסדר גודל כזה תצדיק את עצמה מבחינת עלות-אפקטיביות.

דבר העמותה

הדרך היחידה של מדינת ישראל להגיע ליעדי הייצור של אנרגיות מתחדשות ללא פגיעה בשטחים הפתוחים הינה מיצוי פוטנציאל ההתקנות בשטחים הבנויים, ובראשם על גבי שטחי המגורים, בדגש בניינים משותפים.

כגוף המוביל בארץ לקידום התקנות סולאריות על גבי בניינים משותפים,  שמנו לעצמנו למטרה לממש את פוטנציאל התקנות זה, ולהגיע תוך 5 שנים ליעד התקנות ראשון של כ-1000 בניינים. לטובת העניין אנו פועלים להנגיש את הידע והכלים שלנו דרך הובלת מהלכים עירוניים עם רשויות מקומיות, קידום התקנות בבניינים משותפים דרך שיתופי פעולה עם ארגונים  ומשרדי ממשלה רלוונטיים, כמו גם סיוע ישיר לתושבים. פעולות אלו הינן פורצות דרך וייחודיות בנוף הישראלי, שכן כיום רשויות חסרות את הכלים לקדם ייצור סולארי בקרב התושבים וככלל אין כמעט התקנות סולאריות בבנייינם משותפים. כדי להרחיב את הפעילות שלנו ולהגיע ליעדים אותם הצבנו בחמש השנים הקרובות, אנו נדרשות להגדיל פי חמש את היקף הפעילות שלנו, ובהתאם להגדלת תקציב משמעותית.

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו.