אנימלס

Play Video

על איזו בעיה העמותה עובדת?

היקפי הייצור והצריכה של מזון מן החי בימינו מהווים גורם משמעותי למשבר האקלים, להריסת יערות, למחסור במים, ולצמצום דרסטי במגוון הביולוגי בים וביבשה, לצד פגיעה בבע"ח. ע"פ דו"ח פאנל האקלים של האו"ם, לא ניתן לבלום את משבר האקלים מבלי לצמצם משמעותית בייצור ובצריכת מזון מן החי. כמו כן, ע"פ המלצות התזונה הלאומיות, על מנת לסגל אורח חיים בריא ולהמנע ממחלות, על הישראלי הממוצע לצמצם בחצי את צריכת המזונות מן החי, ולבסס את התפריט היומיומי על הצומח, בדגש על ירקות, פירות, דגנים מלאים וקטניות.

מה העמותה עושה?

ממשלת ישראל הצהירה באו"ם על יעדי לאומי להפחתת הצריכה של מזונות מן החי בישראל לכמויות המומלצות עד 2023, בין השאר באמצעות שילוב משמעותי של הנושא במערכת החינוך. תכנית "מתחילים את השינוי בצלחת" שמפעילה אנימלס בשיתוף עם "חיים וסביבה", המשרד להגנת הסביבה, ומשרד הבריאות פועלת על מנת להגביר את המודעות של התלמידים, ההורים וצוות המורים להשפעות הסביבתיות של המזונות השונים שאנו צורכים. התכנית מורכבת מהעברת סדנאות בבתי הספר, וכן התנסות מעשית בהכנה של מזונות בריאים מהצומח, בהתאם להמלצות התזונה הלאומיות. מטרת התכנית הינה לסייע לתלמידים לסגל הרגלי תזונה מקיימים ובריאים, תוך צמצום צריכת המזון מן החי, בטווח הקרוב וגם כצרכנים לעתיד.

מה עלה במחקר?

במסגרת המחקר הנוכחי הושוו שאלונים שנענו על ידי תלמידים שלקחו חלק בתכנית אל מול קבוצת ביקורת מבתי ספר דומים. המחקר מצא כי התכנית השפיעה באופן חיובי על הידע אודות הנזקים הנגרמים מצריכת הבשר, ואף הביאה לירידה בכמות הבשר הנצרכת מצד התלמידים המשתתפים בגובה של כ-6% יותר מקבוצת הביקורת.

במונחי עלות-אפקטיביות, כל דולר שהושקע בתכנית מביא לתוצאות סביבתיות בעקבות ירידה זו; בפרט, הפחתה של כ-4 ק"ג גזי חממה, חסכון של כ-200 ליטר מים ושל קרקע לצורך גידול הבקר.

זאת לצד התועלת האתית של הצלת בעל חיים בממוצע עבור כל 25$ שיושקעו בתכנית. 

מה תהיה ההשפעה של תרומה לעמותה זו?

דבר העמותה

כשפתחנו את תכנית "מתחילים את השינוי בצלחת", ראינו לנגד עינינו מטרות רבות. כולנו מעוניינים להגן על בעלי חיים מהתעללות, לעצור את משבר האקלים כל עוד אפשר, לשמור על הטבע וחיות הבר שעוד נותרו באוקיינוסים וביערות הגשם. אנו רואים בהסברה וחינוך לתזונה המבוססת יותר על הצומח, כצעד משמעותי והכרחי בדרך כל אלה. בעוד שהמציאות של בעלי החיים במשקים המתועשים ובאזורי הבר המצטמצמים מדאיגה למדי, יצרנו תכנית המאפשרת לכל אחד להבין כיצד ניתן לשנות לטובה, ואף להתנסות בשינוי עצמו . בחרנו להפגש עם תלמידי בתי ספר ואנשי חינוך, מתוך ידיעה שגילאים צעירים הם אלה בהם אנו מבססים רבים מן ההרגלים והטעמים שנשארים עמנו כל החיים, ומתוך הבנה שהדור הבא הוא זה שביכולתו לייצר מערכות מזון מקיימות, בריאות וחומלות, ושיהפוך את הבעיות לפתרונות.

למה לתמוך בעמותה זו דרך מקסימום אימפקט?

כל תרומה שעמותה מקבלת דרך מקסימום אימפקט מעודדת את העמותה להמשיך לחקור ולהציג את האפקטיביות של עצמה. הבחירה שלכם לתרום דרכנו מסמנת לארגון שמדידת והצגת אפקטיביות חשובה לתורמים לא פחות מלנו. 

דילוג לתוכן