1. מדיניות פרטיות

1.1 מטרת מדיניות זו להסביר לך בצורה שקופה מהו הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך באמצעות גלישתך באתר האינטרנט בכתובת maximpact.org.il (״האתר״), באיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע כפי שנמסר על ידך לצדדים שלישיים והשימוש ב-"עוגיות" או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט. נשמח לענות על כל שאלה במייל hello@effective-altruism.org.il.

1.2 אלטרואיזם אפקטיבי ישראל (להלן: "העמותה"), מכבדת את פרטיותך. כאשר את/ה משתמש/ת בשירותים שלנו, את/ה בוטח/ת בנו במידע שלך. אנו מבינים שזו אחריות גדולה ומשקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך.

1.3 העמותה מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו בצירוף תנאי השימוש של העמותה, ולהבין את עמדותיה ונהליה של העמותה בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו העמותה תנהג בו.

1.4 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בלשון נקבה הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

במקומות בהן המדיניות מנוסחת בלשון נקבה, הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד. המדיניות פונה באופן שווה לכולם וכולן.  


2. אישור המדיניות על ידי המשתמשת

שימושך באתר על ידי רישום, גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות ואת נהלי העמותה המפורטים בה, וכי את מסכימה לכך שהעמותה תעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם), לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו ועל פי המטרות המפורטות להלן. המידע המוחזק בידי העמותה אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.

במידה שתמסרי לחברה כל מידע אודות אדם אחר, עלייך להפנות את תשומת לבו של אדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו.

לידיעתך, אינך חייבת לפי חוק לספק מידע אישי, אך אם לא תספקי אותו לא תוכל ליהנות מחלק מהשירותים באתר. אם אינך מסכימה לתנאים שלהלן אנא אל תעשי כל שימוש באתר.


3. סוגי המידע הנאסף

3.1. הגדרות:

מידע אישי – הינו כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם ו/או מידע אודות אדם מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם אשר ניתן לזהותו בין במישרין ובין בצירוף עם נתונים נוספים שבידינו או שיש לנו גישה אליהם, לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר זיהוי, נתוני מיקום, או מידע על גורם הנוגע לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אותו אדם.

מידע אנונימי – הנו מידע שאינו מאפשר לחברה לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט כגון נתוני שימוש (usage data), במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

3.2. מידע הנמסר מרצון: מידע הנמסר לחברה מיוזמתך במהלך שימושך באתר הנאסף על ידינו.

להלן דוגמאות:

מידע אישי שתזיני בעת שימושך באתר ורישום לשירותים השונים שלנו (ייעוץ, הצטרפות לתכנית) או רישומך לרשימת התפוצה של העמותה הכולל לדוגמא את שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו'.

תכתובות עם העמותה – העמותה עשויה לשמור תכתובות שנערכו בינך לבינה לצרכי ניהול ושיפור השירותים שאנו מספקים.

בכל עת תוכלי לצאת מרשימת התפוצה ו/או לבקש את הסרתך על ידי שליחת בקשה באימייל לכתובת hello@effective-altruism.org.il

3.3 עוגיות (Cookies) ומשואות רשת (Web Beacons) – במטרה לאפשר שימוש בפונקציות מסוימות, אנו משתמשים בעוגיות בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, וכן בקבצים, אשר הינם מספקים חיצוניים (כמו גוגל) ובתגיות כגון JavaScript. בעקבות אינטראקציות שלך עם כפתורים והפניות לספקים חיצוניים (למשל לחיצה על "like" של פייסבוק) הספק עשוי לאסוף אודותיך מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של אותו ספק חיצוני.

עוגיות הן פיסות מידע קטנות המאוחסנות במחשב שלך וקשורות למידע עליך. חלק מהעוגיות המשמשות אותנו יימחקו מהכונן הקשיח לאחר סיום גלישתך בדפדפן (עוגיות זמניות). וחלק מהעוגיות נשמרות בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, ומאפשרות לנו לזהות את מכשירך בביקורים עתידיים באתר האינטרנט שלנו (עוגיות קבועות – Persistent Cookies).

העוגיות יעקבו, בין היתר, אחר הקלקות ופעילות מקוונת.

מטעם זה, אתר האינטרנט מכיל עוגיות וקבצים מקומיים אחרים, על מנת להבדיל בינך ובין משתמשים אחרים. העמותה רשאית להשתמש בעוגיות או בקובץ קונפיגורציה, המאוחסן בדפדפן או בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, על מנת להשיג מידע אודות שימושך הכללי באינטרנט. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשבך ו/או לכונן הקשיח במכשיר הטלפון הנייד שלך. הם מסייעים לחברה לשפר את האתר ולספק שירות משופר ומותאם אישית. כמו כן הם מאפשרים לחברה למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה.

הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים או בתגיות אחרות מורכב מביצוע ההסכם עמך (על פיו עוגיות נחוצות כחלק מחוויית השימוש של הלקוח), או מהאינטרסים הלגיטימיים של העמותה לאבטחת אתר האינטרנט שלה והצגתו באופן ידידותי למשתמש.

באפשרותך לחסום עוגיות באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, המאפשרות לך לסרב להצבת עוגיות באופן מלא או באופן חלקי. עם זאת, אם תבחרי הגדרות מחמירות מדי, עשויה לא להיות לך גישה לחלקים מסוימים באתר.

פונקציית ה-"עזרה" בתפריט במרבית הדפדפנים כוללת הסבר לגבי אופן מניעת קבלת עוגיות בדפדפן (באופן מלא או באופן חלקי), אופן מחיקת כל העוגיות שנאספו ואופן חסימת העוגיות עתידיות.

כמו כן, העמותה עשויה לעשות שימוש באתר ובמיילים שלנו במשואות רשת בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. משואות רשת הן תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח עוגיות, לנטר את השימוש שלך באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.


4. כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט

אתר האינטרנט של העמותה עושה שימוש במערכות ניתוח אינטרנטי לצורך ניטור, שיווק, פרסום ואחרות (כגון: Google Analytics). מערכות אלו חשופות למידע האנונימי בלבד ולא למידע האישי (כהגדרתם בסעיף 3.1 לעיל).

Google Analytics – אנו משתמשים באתר בכלי שנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, באילו דפים מבקרים כאשר עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים בכתובת: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה בכתובת: https://policies.google.com/privacy. את יכולה ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים, בייחוד בקשר עם Google Analytics בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. את יכולה למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

העמותה אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והעמותה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.


5. שימוש ושיתוף מידע

5.1 – העמותה תשתמש במידע האישי שלך אך ורק לצורך לשמו מסרת את המידע מיוזמתך (כגון: בקשתך להצטרף לרשימת תפוצה, בקשה לייעוץ). כמו כן, העמותה עשויה גם לעשות שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

5.2 העברת מידע לגורמים שלישיים – אף על-פי שאנו עושים מאמצים לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך באתר, ואנו נעביר מידע לגורם שלישי רק במידה ונידרש לכך על-פי חוק.

כמו כן, ייתכן ונשתף את המידע האישי שלך במקרה ונאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין שלנו או של צד שלישי הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שאנו סבורים כי אינטרס זה אינו מתבטל על ידי האינטרסים שלך או זכויות היסוד והחירויות הדורשות הגנה על הנתונים האישיים שלך.

בנוסף, ייתכן גם שנחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו'). כמו כן, העמותה רשאית לשתף את המידע האישי שלך כנדרש להפעלה, תחזוקה ושיפור האתר.

5.3 קבלני משנה וספקי שירות – אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. 


6. אבטחת מידע 

העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 


7. קישורים

שימי לב שאתר האינטרנט שלנו עשוי לכלול קישורים שמובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשי בקישורים ו/או שירותים אלה הינו באחריותך בלבד.


8. זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. בכוונתו לאסוף רק מידע אמין ונכון, ואם הנך חושבת כי יש בידינו מידע שאינו שלם או נכון, או בכל שאלה שיש בנוגע למדיניות הפרטיות והשימוש במידע אישי, אנו מעודדים אותך לפנות אלינו בכתובת:hello@effective-altruism.org.il . 


9. דין ומקום שיפוט

על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. 


דילוג לתוכן