תכנית המחקר של מקסימום אימפקט

תכנית המחקר של מקסימום אימפקט היא תכנית חלוצית בישראל שמלווה עמותות בביצוע הערכות עלות-אפקטיביות על העשייה שלהן. במסגרת המחזור הראשון של התכנית 21 עמותות פרסמו מחקר מעמיק, מתוך מעל 160 עמותות וארגונים שהגישו מועמדות. לאחר סינון קפדני ותהליך ממושך בן 9 חודשים, הפקנו בשיתוף פעולה עם העמותות את דו"חות המחקר שלהן ושלחנו את המחקרים לצוות שופטים מנוסה מהארץ ומחו"ל. צוות השופטים בחר בעמותות המצטיינות על בסיס שיקולי אפקטיביות ואיכות המחקר. אנו מפרסמים באופן מלא את הממצאים והמחקרים למען ציבור התורמים וכדי להגדיל את המידע הנגיש לציבור על תוצאות העבודה הנעשית במגזר השלישי בישראל. 

מטרת התוכנית

מטרת התכנית שלנו היא יצירת מציאות בה מדידת אפקטיביות של תכניות ועמותות הופכת לסטנדרט בעשייה חברתית בישראל, כדי לייצר מגזר שלישי משפיע ואפקטיבי. אנו מבקשים לשנות את תרבות התרומות בישראל משני כיוונים – הן מצד התורמים, והן מצד העמותות עצמן.

  • שינוי הלך הרוח בארגונים – אנו שואפים לשנות את תרבות המדידה במגזר השלישי בישראל, על ידי הטמעת עקרונות של מחקר בכלל, והערכות עלות-אפקטיביות בפרט, כחלק אינהרנטי מתחומי האחריות והעבודה של העמותות. על ידי התנסות של העמותות בביצוע מחקר שכזה בליווי שלנו, אנו שואפים להגיע למצב בו כל ארגון שעובד עמנו מטמיע תרבות של מדידות חוזרות של העבודה שלו אחת לשנה או שנתיים, בהתאם למודל העלות-אפקטיביות שאנו מציעים. מדידה כזו לא רק עוזרת לתורמים לקבל מידע , אלא גם עוזרת לעמותות ללמוד מה עובד טוב יותר או פחות בעשייה שלהם, ולשפר בצורה דרמטית את התועלת החברתית שהן מצליחות לייצר.
  • נקודת המבט של התורמים – שוק התרומות בישראל עומד על כ-20 מיליארד ש"ח מדי שנה. אנו שואפים להטות את מאזן השיקולים שעל בסיסם מועברים הכספים בשוק התרומות הישראלי, אל עבר שיקולי אפקטיביות ותועלת חברתית באופן משמעותי הרבה יותר. אנו מאמינים כי יש לנתב משאבים גדולים ככל הניתן לעמותות ולארגונים המועילים ביותר לחברה. כיום בישראל חסר מידע קונקרטי אודות השינוי שמייצרות העמותות בפועל, דבר שמגביל את היכולת של תורמים לקבל החלטות מושכלות בבואם לתרום. התכנית שלנו מהווה מסגרת בה העמותות יוכלו לבצע מחקר על הפעולות שלהן בצורה מקצועית ובליווי צמוד. אנו מקווים להגיע למצב בו לתורמים יהיה את המידע הנחוץ לניתוב תרומותיהם לעמותות האפקטיביות ביותר, בכל תחום עשייה בו הם חפצים להשקיע. 

שלבי התכנית

1. הגשת מועמדות

בשלב זה אנו מגייסים את העמותות אשר ישתתפו בתכנית. במחזור הראשון פרסמנו קול קורא ברחבי הארץ, ובחרנו את המשתתפים מתוך אלו שהגישו מועמדות. בהמשך ייתכן שנפנה באופן אקטיבי בעמותות מבטיחות במיוחד כדי לוודא שאנחנו חוקרים את העמותות שיש להם פוטנציאל הצטיינות גבוהה.

2. בניית הצעת מחקר

החודשיים הראשונים של התכנית מוקדשים ללמידה שנועדה לאפשר לעמותות להכיר את הבסיס  לכתיבת דו"ח עלות-אפקטיביות, ולתכנן בעצמן (בליווי של צוות מקסימום אימפקט וחוקרים צמודים) את המחקר שהן הולכות לבצע על העבודה שלהן. בסיומו של השלב העמותות מגישות הצעות מחקר ברמה אקדמית ומקבלות הצעות לשיפור מצוות המומחים שלנו, על מנת לייצר בסיס ברמה הגבוהה ביותר למחקר שלהן.

3. איסוף נתונים

לרשות העמותות עומדים כ-5 חודשים לאסוף את כלל הנתונים הנדרשים לביצוע מחקר העלות-אפקטיביות שלהם. תחת האמונה שמציאת מלוא הנתונים דורשת מדידה לאורך פרק זמן ארוך יותר מחודשים בודדים, אנו מעודדים עמותות לאסוף מידע מבעוד מועד, או לחילופין להשתמש גם במידע שנאסף בעבר. מעבר לאיסוף הנתונים אודות המוטבים של העבודה שלהן, אנו דורשים מעמותות גם לאסוף מידע אודות עלויות התכנית. העלויות בהיבט זה מתייחסות לא רק לעלות הישירה שניתן למצוא בדו"חות הכספיים של העמותה, אלא לכל משאב שנצרך לטובת ההתערבות – בין אם העמותה שילמה עליו ובין אם לא.

4. ניתוח הנתונים וכתיבת הדו"ח

לאחר איסוף הנתונים, העמותות מבצעות ניתוח סטטיסטי של הנתונים והעלויות שהן אספו, ומייצרות דו"ח עלות-אפקטיביות בהתבסס על נתונים אלו. הדו"חות שנכתבים בשלב זה עוברים סטנדרטיזציה והתאמה למתודולגיה הנהוגה סביב העולם. הצוות המקצועי של מקסימום אימפקט מלווה את העמותות באופן אישי בשלב זה, על מנת לסייע ולוודא את האיכות של הדו"ח הסופי. הדו"ח מיועד לעזור לקבלת החלטות – הן של תורמים והן של העמותה עצמה – ועל כן היא צריכה להיות קצרה, ולשאוף לענות בצורה המדויקת ביותר – כמה השפעה הייתה לתכנית העמותה, ומה הייתה העלות שלה.

5. ועדת שופטים ובחירת זוכי פרס הצטיינות

הדו"חות מועברים לצוות השופטים מהעולם האקדמאי והחברתי בארץ ובחו"ל. צוות זה שופט את הדו"חות על פי קריטריונים קבועים מראש, ובוחר מתוך רשימת הדו"חות את העמותות המצטיינות מבחינת עלות-אפקטיביות, אשר יש להן בסיס ראיות חזק התומכת באפקטיביות שלהן.

תהליך השיפוט

תהליך השיפוט של מקסימום אימפקט מתחיל בבדיקה יסודית של הדו"חות המחקר סופיים שנמסרים אלינו לאחר סיום תהליך איסוף הנתונים וכתיבת המחקר. הדו"חות מועברים לצוות השופטים והשופטות שלנו. צוות השיפוט מורכב משישה שופטים, כאשר כל אחד מהשופטים עובר על כ-6-7 דו"חות ביסודיות ומנקד אותם על פי הקריטריונים שנקבעו מבעוד מועד. לאחר תהליך השיפוט אנו מחליטים אילו מן העמותות ייבחרו כעמותות המומלצות ביותר מהמחזור הנוכחי על בסיס הדירוג המספרי וההערות המילויות שנמסרו מהשופטים. במחזור 2023 נבחרו 3 עמותות כעמותות מצטיינות בהתאם לבחינת השופטים. 

החלטנו להיעזר בצוות שופטים נייטרלי לבחירת זוכי פרס ההצטיינות כדי שהבחירה תהיה מגובה בניסיון רבת שנים בעולם המחקר והעמותות וכדי שנוכל ללוות מקרוב את העמותות המשתתפות בתכנית, מבלי שיעלה חשש להטייה כלשהו בבחירה.

הקריטריונים שנבדקו:

  1. יחס עלות-אפקטיביות – עד כמה ההתערבות אפקטיבית בהינתן המשאבים שהושקעו בה?
  2. איכות ראיות – מה הרמה של המחקר שנעשה והנתונים שנאספו?
  3. פוטנציאל למימון נוסף – באיזו מידה הארגון יצליח לשמור על רמת אפקטיביות דומה תוך הגדלת מקורות המימון שלו? האם יש תכנית קונקרתית לשימוש במשאבים נוספים?

 

רמת עלות-אפקטיביות

יחס העלות-אפקטיביות של ההתערבות הוא קריטריון חשוב במיוחד מבחינתנו, מכיוון שהוא מהווה מדד פשוט להבנה של התועלת החברתית שנפיק מהתרומה שנקצה לטובת הפעולה בה נחליט לתמוך. יחס העלות-אפקטיביות מיוצג באמצעות חלוקה של ההשפעה שהושגה מהפעולה, בכמות המשאבים שהקצנו עבורה. חישובי העלויות נעשות על פי סטנדרטים מחמירים ביותר (בהתאם למודל של מכון המחקר J-PAL ב-MIT). אנו מקפידים שלא להשמיט אף משאב שהוקצה לטובת ההתערבות, ועוקבים מקרוב על תהליך החישוב. 

איכות המחקר

מנקודת המבט שלנו, ראיות איכותיות מהוות בסיס הכרחי ליצירת דו"ח עלות-אפקטיביות איכותי. מחקרים המבוססים על ראיות באיכות נמוכה מקשים עלינו לקבל החלטות על סמך התוצאות המוצגות בהם, ולא מאפשרים לנו להסתמך עליהם. לפיכך, כל העמותות שבחרנו להמליץ עליהן צריכות לעמוד ברף ראיות גבוהה. עמותה שהציגה יחס עלות-תועלת מרשים, אך לא הצליחה לייצר מחקר ברמת ודאות גבוהה, לא תקבל המלצה כעמותה מומלצת, אלא נציין שמדובר בתכנית מבטיחה אך שנדרש מחקר נוסף.

השפעת מימון נוסף

חשוב לבחון באיזו מידה הארגון מסוגל לקבל יותר תרומות, תוך שמירה על רמה דומה של אפקטיביות. במקרים רבים, פרויקטים עם רקורד מרשים מאוד עלולים להיות במצב שבו הם כבר מיצו את הפוטנציאל שלהם, בשל גורמים מגבילים כמו טיפול בבעיה בהיקף קטן שכבר הצליחו לפטור או מיעוט משאבים שאינם כספיים. במקרים אחרים בהם לפעילות יש מבנה עלויות הדורש השקעה גבוהה בשלב הראשוני אך מעט משאבים בהמשך, ניתן יהיה לפעול באפקטיביות רבה יותר בעתיד. לשיטתנו, על הארגונים להציג לא רק ראיות לכך שהתכנית שלהם אפקטיבית במצבה הנוכחי, אלא גם תכנית ברורה לשימוש אפקטיבי במשאבים נוספים.

 


פירוט מלא של הדירוג עבור תכנית המחקר 2022-23, כולל תתי סעיפים ומשקולות, ניתן למצוא בלוחות ההערכה שלנו.

איך אפשר להשתתף במחזר הבא של תכנית המחקר?

עמותות המעוניינות להשתתף בתכנית המחקר או קרנות ותורמים שרוצים לממן מחקר בתכנית מוזמנים להשאיר פרטים להבעת עניין. המחזור הבא צפוי לצאת לדרך בתחילת 2024, ונפנה אליכם בעת פתיחת ההרשמה לקראת סוף 2023 להמשיך את תהליך המיון.

דילוג לתוכן